Największy wybór hoteli i apartamentów w Livigno
W naszej ofercie znajduje się 50 hoteli oraz 131 apartamentów

Rezerwacja i infolinia
tel. 58 500 80 55

Ubezpieczenie SKI

Rezerwując dowolny hotel lub apartament z oferty skilivigno.pl, właściciel serwisu- firma SEMPRE, obejmuje wszystkich uczestników wyjazdu ochroną ubezpieczeniową Chartis Travel Guard w wariancie BRĄZOWYM,  w skład którego wchodzą świadczenia umieszczone w tabeli poniżej. Dodatkowo można wykupić wariant SREBRNY lub ZŁOTY, których specyfikacje znajdziecie Państwo również w tej tabeli.

 Wariant:

 

Brązowy

 

Srebrny

 

Złoty

 dopłata:

 

w cenie wyjazdu

 

+ 50 zł

 

+ 105 zł

  KL + assistance:

 

 50 000 €

 

 50 000 €

 

 200 000 €

 Transport ubezpieczonego na teren RP:

 

 bez limitu

 

bez limitu

 

bez limitu

 Pokrycie kosztów poszukiwań oraz ratownictwa:

 

limit 6 000 €

 

limit 6 000 €

 

limit 6 000 €

 NNW:

 

5 000 €

 

5 000 €

 

5 000 €

 OC na osobie / OC na mieniu:

 

 80 000 €/10 000 €

 

  80 000 €/10 000 €

 

  80 000 €/10 000 €

 Ubezpieczenie od utraty/kradzieży bagażu:

 

250  €

 

 250 €

 

1 000 €

 Ubezpieczenie sprzętu sportowego:

 

nie

 

nie 

 

250 €

 Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji:

 

nie

 

tak

 

nie

 Amatorskie uprawianie sportów:

 

tak

 

tak

 

tak

 Wyczynowe uprawianie sportów:

 

nie

 

nie

 

tak

  • Koszty pokrywane do wysokości 100% sumy ubezpieczenia:
     

- koszty pobytu w szpitalu, leczenia i operacji,
- koszty transportu do szpitala lub miejsca zamieszkania,
- koszty transportu chorego z miejsca wypadku lub nagłego zachorowania do placówki medycznej oraz koszty transportu chorego pomiędzy    placówkami medycznymi w kraju pobytu,
- koszty badań służących diagnozowaniu oraz koszty zabiegów ambulatoryjnych,
- koszty zakupu niezbędnych lekarstw, środków opatrunkowych oraz środków pomocniczych zaleconych przez lekarza,
- koszty naprawy lub zakupu okularów,  naprawy protez i innych środków pomocniczych wspomagających proces leczniczy, jeżeli związane jest to z nagłym zachorowaniem lub nieszczęśliwym wypadkiem, powstałym w zakresie odpowiedzialności TRAVEL GUARD