Największy wybór hoteli i apartamentów w Livigno
W naszej ofercie znajduje się 50 hoteli oraz 131 apartamentów

Rezerwacja i infolinia
tel. 58 500 80 55

Dojazdy autokarem

 

Wszystkie wyjazdy organizowane są autokarami spełniającymi wszelkie wymogi prawa, a także są wyposażone w toaletę, barek, klimatyzację. W przypadku małej liczby Klientów dopuszczalny jest transport mniejszym środkiem transportu (brak toalety i/lub barku).W przypadku utrzymujących się temperatur ujemnych zarówno barek jak i toaleta mogą zostać wyłączone z użytku z powodu zamarzania przewodów.

W autokarach obowiązuje zakaz palenia tytoniu i picia alkoholu. Organizator ma prawo odmówić przewozu Klientów będących pod wpływem alkoholu i/lub narażających innych podróżnych na nieprzyjemności; dotyczy to zarówno podróży w kraju jak i za granicą.

W trosce o komfort wszystkich podróżnych oraz czas trwania przejazdu, 20 minutowe spóźnienie spowoduje zwolnienie Organizatora z obowiązku zabrania Klienta na pokład.

Przy wszystkich programach przejazdów podano średni czas dotarcia na miejsce, może on jednak ulec skróceniu lub wydłużeniu w zależności od warunków drogowych, atmosferycznych i innych okoliczności. W autokarach obowiązuje zakaz palenia tytoniu i picia alkoholu. Organizator ma prawo odmówić przewozu Klientów będących pod wpływem alkoholu i/lub narażający innych podróżnych na nieprzyjemności; dotyczy to zarówno podróży w kraju jak i za granicą.

Miejsca w autokarze są numerowane i przydzielane w biurze. W momencie podpisania Umowy-Zgłoszenia Klienci mogą zgłaszać swoje preferencje dotyczące zajmowanych w autokarze miejsc (np. ze względu na chorobę lokomocyjną lub inne okoliczności); będą one uwzględnione przez Organizatora w miarę możliwości i wziąwszy pod uwagę kolejność zgłoszeń.Biuro zatwierdza trasę przejazdu na dzień przed wyjazdem. Godziny odjazdów podano na umowie, mogą one jednak ulec zmianie np. z powodu trudnych warunków atmosferycznych lub utrudnień w ruchu. W przypadku zmian możliwych do przewidzenia wcześniej klienci będą informowani o zmianach za pomocą e-maili, wiadomości sms przesyłanych na podany przez Klienta numer telefonu i komunikatów zamieszczanych w Panelu Klienta

W trakcie przejazdu postoje autokaru dostosowane są do przerw związanych z czasem pracy kierowców i odbywają się co ok. 4-4,5 godziny. Ze względu na niewielką pojemność zbiorników toalety i niewielką liczbę miejsc na trasie, gdzie możliwe jest ich opróżnienie, zaleca się korzystanie z WC w autokarze wyłącznie w sytuacjach awaryjnych.

Każdy uczestnik ma prawo do przewozu 1 torby podróżnej o wadze max 20 kg  i 1 sztuki niewielkiego bagażu podręcznego + jedną sztukę bagażu sportowego. Obsługa może odmówić zabrania dodatkowych sztuk bagażu z powodu braku miejsca w lukach bagażowych. Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione w autokarze, a ewentualny odbiór rzeczy znalezionych po imprezie wyjazdowej odbywa się na koszt Klienta. Zalecamy opisanie każdej sztuki bagażu nazwiskiem oraz adresem zamieszkania – Organizator nie odpowiada za ewentualne zamiany bagażu przez uczestników.